Tag: toshiba

Lenny on Speed
Toshiba Satellite Pro A300 / Debian Lenny 64-bit
Toshiba Satellite Pro A300 and Compiz